tintuc.zShop.vn | zShop.vn | danhgia.zshop.vn deal.zShop.vn |  Rss Rss
Sản phẩm Hot sắp ra mắt
Sản phẩm Hot sắp ra mắt

Apple > Apple sa?? A�a?�u t?� 1 ta�� USD vA�o Via��t Nam

0:00 AM Thứ năm 17 Tháng 03 2016
 • Most effective Expression Paper Writing Solutions - the Conspiracy
 • Hello world
 • Terrific Doctoral Dissertation Topics In Higher Education
 • Apple Inc có tha�? sa?? theo chân A�a��i tha�� la��n nha??t ca��a mình là Samsung Electronics A�a�? A�a?�u t?� vào Hà Na��i, bia??n Via��t Nam tha��c sa�� tra�Y thành trung tâm la��n ca��a các hãng sa??n xua??t A�ia��n thoa??i và ta??o ra sa��c hút ma��i va��i nhia�?u nhà A�a?�u t?� n?�a��c ngoài khác ta??i Via��t Nam.

  Theo ma��t ngua��n tin riêng ca��a DA?DN, Apple A�ã A�a�? xua??t xây da��ng ma��t trung tâm c?? sa�Y da�? lia��u pha�?c va�? khu va��c Châu Á ta??i Hà Na��i. Da�� án có ta��ng va��n A�a?�u t?� khoa??ng 1 ta�� USD. Hia��n ta??i, Apple A�ang trong giai A�oa??n tìm kia??m A�a��a A�ia�?m và hoàn ta??t các tha�� ta�?c A�a?�u t?� ca?�n thia??t, ngua��n tin trên cho bia??t.

  Na??u nh?� da�� án A�?�a�?c tria�?n khai, A�ây sa?? là da�� án A�a?�u t?� A�a?�u tiên ca��a Apple vào Via��t Nam, sau khi các A�a��i tha�� la��n khác nh?� Samsung Electronics, LG Electronics và Microsoft A�a�?u A�ã thia??t la?�p các da�� án A�a?�u t?� ta??i A�ây khá lâu. Samsung Electronics tha?�m chí A�ã A�a?�u t?� ta��i h??n 10 ta�� USD A�a�? xây da��ng các nhà máy sa??n xua??t A�ia��n thoa??i và A�ia��n ta�� la��n nha??t tha?? gia��i ca��a ta?�p A�oàn này ta??i Thái Nguyên, Ba??c Ninh và TP HCM. LG Electronics cA�ng A�ã hoàn thia��n giai A�oa??n A�a?�u ca��a ta�� ha�?p sa??n xua??t 1,5 ta�� USD ta??i Ha??i Phòng, còn Microsoft ta�� nA?m 2014 cA�ng A�ã chuya�?n toàn ba�� các dây chuya�?n sa??n xua??t A�ia��n thoa??i thông minh ta�� 4 nhà máy a�Y Trung Qua��c, Hungary và Mexico va�? nhà máy ta??i Ba??c Ninh.

  Tuy nhiên khác va��i các A�a��i tha�� khác, Apple không A�a?�u t?� vào lA�nh va��c sa??n xua??t a�Y Via��t Nam. Thay vào A�ó, toàn ba�� 1 ta�� USD va��n A�a?�u t?� la?�n này da�� kia??n sa?? A�?�a�?c dùng A�a�? xây da��ng ma��t trung tâm nghiên ca��u và c?? sa�Y da�? lia��u pha�?c va�? cho toàn ba�� khu va��c Châu Á.

  A?a?�u t?� vào các da�� án nghiên ca��u và phát tria�?n (R&D) luôn là h?�a��ng A�i A�?�a�?c Apple chú tra�?ng nha??t nha?�m duy trì va�� tha?? A�a��ng A�a?�u ca��a mình trên tha�� tr?�a�?ng A�ia��n ta��, cA�ng nh?� phát tria�?n các lA�nh va��c kinh doanh ma��i. NA?m ngoái, hãng sa??n xua??t A�ia��n thoa??i Iphone này A�ã chi ta��i h??n 8 ta�� USD cho hoa??t A�a��ng R&D trên toàn tha?? gia��i. Sa�� tia�?n này t?�??ng A�?�??ng va��i 3% ta��ng doanh thu ca��a is flagyl compatible with potassium. Apple trong nA?m tài chính 2015 ka??t thúc vào tháng 9/2015. Ma��t ta�� la�� t?�??ng ta�� cA�ng A�?�a�?c Apple dành cho các hoa??t A�a��ng R&D trong các nA?m 2013 và 2014.

  Ngoài via��c ta?�p trung vào phát tria�?n các ma?�u A�ia��n thoa??i, máy tính và máy tính ba??ng ma��i, cùng va��i các na�?n ta??ng a��ng da�?ng A�i kèm, Apple cA�ng A�ang na�� la��c nghiên ca��u và phát tria�?n cho các ma??ng kinh doanh ma��i nh?� A�a��ng ha�� thông minh hay TV. Và ma��i A�ây nha??t có tin A�a��n ra?�ng ta?�p A�oàn công ngha�� này A�ang có ma��t da�� án nghiên ca��u nha?�m tham gia vào tha�� tr?�a�?ng ô tô.

  Hia��n ta??i, Apple A�ã có các trung tâm R&D ta??i Anh, Trung Qua��c, A?ài Loan, Ma�? và Israel. Ta?�p A�oàn này cA�ng A�ang xây da��ng ma��t trung tâm R&D ma��i a�Y Nha?�t Ba??n và da�� kia??n A�a??n tháng 6 ta��i sa?? ma�Y ma��t trung tâm R&D ma��i ta??i a?�n A?a��.

  Va?�n ch?�a tha�? bia??t A�?�a�?c ra?�ng da�� án A�a?�u t?� ca��a Apple ta??i Hà Na��i A�a??n lúc nào sa?? A�?�a�?c tria�?n khai và lA�nh va��c nghiên ca��u ca�? tha�? mà Apple mua��n ta?�p trung a�Y Via��t Nam. Nh?�ng va��i quy mô ca��a da�� án nh?� va?�y, có tha�? tha??y A�?�a�?c Apple A�ang A�ánh giá ra??t cao va�? tia�?m nA?ng nghiên ca��u và phát tria�?n ta??i Via��t Nam.

  Via��c Apple A�a?�u t?� vào Via��t Nam va��i quy mô lên A�a??n 1 ta�� USD nh?� va?�y có tha�? coi là ma��t la�?i kha??ng A�a��nh la??i sa��c ha??p da?�n ca��a Via��t Nam nh?� là ma��t trung tâm ma��i, không cha�� va�? sa??n xua??t mà ca?? trong các hoa??t A�a��ng nghiên ca��u phát tria�?n, ca��a các ta?�p A�oàn công ngha�� la��n trên tha?? gia��i. Và cha??c cha??n, da�� án này sa?? ta??o ra ma��t ha??p la��c ma��i va��i nhia�?u nhà A�a?�u t?� n?�a��c ngoài khác A�ang mua��n A�a?�u t?� vào Via��t Nam.

  Tr?�a��c Apple, Samsung Electronics, Hewlett-Parkard, Panasonic và Nissan Techno A�a�?u A�ã xây da��ng nha�?ng trung tâm R&D ta??i Via��t Nam. Ngay vào tha�?i A�ia�?m này, Samsung Electronics, A�a��i tha�� la��n nha??t ca��a Apple trên tha�� tr?�a�?ng A�ia��n thoa??i, cA�ng A�ang hoàn ta??t nha�?ng tha�� ta�?c cua��i cùng A�a�? xây da��ng ma��t trung tâm R&D ma��i ta??i Hà Na��i va��i sa�� va��n A�a?�u t?� là 300 tria��u USD. Trung tâm này sa?? thay tha?? cho trung tâm R&D ca��a Samsung A�ang hoa??t A�a��ng ta??i tòa nhà PVI Tower, Hà Na��i.

  (Theo VNReview)