tintuc.zShop.vn | zShop.vn | danhgia.zshop.vn deal.zShop.vn |  Rss Rss
Sản phẩm Hot sắp ra mắt
Sản phẩm Hot sắp ra mắt

Apple > iPad Pro trang biI? RAM 4GB

0:00 AM Thứ tư 16 Tháng 09 2015
 • Rückblick von wirtschaftliche Examensarbeit Ghostwritergeschäft für Hochschülern
 • Besprechung von Publikation Ghostwriterunternehmen für Schülern
 • Die Grundlegenden Tatsachen des " Letter of Motivation Beispiel
 • Trang 9to5mac dâI?n laI?i thông tin A�?�??I?c thaI�nh viên Hamza Sood chia seI� trên maI?ng Twitter cho biêI?t, kêI?t quaI� A�aI?nh giaI? bA?I�ng công cuI? phân tiI?ch Xcode 7 GM A�aI? khA?I�ng A�iI?nh rA?I�ng RAM th?�I?c têI? trên chiêI?c iPhone 6S vaI� 6S Plus A�aI?t m?�I?c 2GB, thay viI� 1GB ??I� ng?�??I�i tiêI�n nhiêI?m iPhone 6 (cuI?ng nh?� 6 Plus).

  Trong khi A�oI?, mâI?u maI?y tiI?nh baI�ng v??I?i maI�n hiI�nh 12,9 inch hoaI�n toaI�n m??I?i cuI�a Apple laI� iPad Pro cuI?ng A�?�??I?c ghi nhâI?n trang biI? RAM ??I� m?�I?c dung l?�??I?ng 4GB, tA?ng gâI?p A�ôi so v??I?i phiên baI�n iPad Air 2 trang biI? chip x?�I� lyI? A8X.

  Theo nhâI?n A�iI?nh ban A�âI�u cuI�a trang 9to5mac, viêI?c tA?ng gâI?p A�ôi dung l?�??I?ng bôI? nh??I? hêI? thôI?ng seI? giuI?p bôI? A�ôi iPhone 6S vaI� 6S Plus m??I?i chaI?y A�a nhiêI?m tôI?t h??n.

   

  KêI?t quaI� ghi nhâI?n t?�I� ?�I?ng duI?ng/công cuI? phân tiI?ch bôI? nh??I? RAM XCode A�ôI?i v??I?i iPhone 6, iPhone 6S vaI� iPad Pro.

   

  CaI?ch A�ây 4 ngaI�y, Adobe t?�I�ng vô t?�I�ng A�êI� lôI? thông tin vêI� bôI? nh??I? RAM cuI�a doI�ng iPad Pro trong môI?t thông caI?o baI?o chiI? gi??I?i thiêI?u ?�I?ng duI?ng m??I?i cuI�a haI?ng naI�y. Khi A�oI?, Adobe cho biêI?t iPad Pro laI� l?�I?a choI?n laI�m viêI?c tuyêI?t v??I�i v??I?i ?�I?ng duI?ng A�ôI� hoI?a khi trang biI? maI�n hiI�nh siêu neI?t 12,9 inch (2.732×2.048 pixel), chip A9X vaI� RAM ??I� m?�I?c 4GB.

  Tuy nhiên, không lâu sau A�oI?, Adobe A�aI? g??I? thông tin vêI� dung l?�??I?ng bôI? nh??I? RAM trên chiêI?c iPad Pro khoI�i caI?c taI�i liêI?u, thông caI?o baI?o chiI? liên quan.

  Gi??I?i công nghêI? cho rA?I�ng, trên iPad, dung l?�??I?ng bôI? nh??I? RAM nhiêI�u h??n seI? giuI?p caI?c taI?c vuI? câI�n x?�I� lyI? A�a nhiêI?m vaI� A�a maI�n hiI�nh vâI?n haI�nh m?�??I?t maI�, A�A?I?c biêI?t v??I?i hêI? A�iêI�u haI�nh iOS 9.

  NgoaI�i ra, m?�I?c RAM 4GB A�?�??I?c kyI� voI?ng seI? giuI?p iPad Pro coI? A�?�??I?c nhiêI�u s?�I?c maI?nh h??n trong caI?c taI?c vuI? vôI?n diI? câI�n nhiêI�u hiêI?u nA?ng hêI? thôI?ng, viI? duI? nh?� biên tâI?p (chiI�nh s?�I�a) nôI?i dung video chuâI�n 4K.

   

  (Theo PC World)