tintuc.zShop.vn | zShop.vn | danhgia.zshop.vn deal.zShop.vn |  Rss Rss
Sản phẩm Hot sắp ra mắt
Sản phẩm Hot sắp ra mắt

Máy tính Laptop > Những tổ hợp phím hữu ích trong Windows 10

0:00 AM Thứ bảy 12 Tháng 09 2015
Trong phiên bản Windows 10, Microsoft tích hợp sẵn rất nhiều tổ hợp phím mới cho phép bạn dễ dàng truy cập đến các tính năng như Action Center, Cortana, Task View và màn hình desktop ảo (virtual desktop).

Nếu như còn “xa lạ” với các phím tắt thì với danh sách do PC World Vietnam thống kê sau đây, bạn có thể giảm phụ thuộc vào thiết bị trỏ chuột cũng như nhanh chóng truy cập đến các tính năng khác trong Windows.

Tuy nhiên, danh sách tổ hợp phím mới này không chỉ dành riêng cho Windows 10. Một số tổ hợp phím có thể hoạt động trên các phiên bản hệ điều hành cũ hơn. Trong đó, một số tổ hợp phím có thể áp dụng cho cả Microsoft Edge và hầu hết trình duyệt khác.

Tổ hợp phím tương ứng với tính năng mới trong Windows 10

- Windows key + A: Mở Action Center.
- Windows key + C: Mở nhanh Cortana ở chế độ nhận lệnh bằng giọng nói.
- Windows key + I: Mở nhanh ứng dụng Settings.
- Windows key + S: Mở Cortana.
- Windows key + Tab: Mở Task View.
- Windows key + Ctrl + D: Tạo mới virtual desktop.
- Windows key + Ctrl + F4: Đóng màn hình desktop hiện tại
- Windows key + Ctrl + phím qua trái/phải: chuyển đổi giữa các giao diện ảo.

 

 

Tổ hợp phím cơ bản

- Windows key (Windows 7 trở lên): Mở/đóng trình đơn Start.
- Windows key + X (Windows 8.1 và 10): Đóng/mở trình đơn ngữ cảnh khi bạn nhấn phải chuột vào nút Start.
- Windows key + phím qua trái/phải:(Windows 7 trở lên): Di chuyển hộp thoại/giao diện qua trái hay phải.
- Windows key + E (Windows 7 trở lên): Mở ứng dụng File Explorer.
- Windows key + L (Windows 7 trở lên): Đưa máy tính vào chế độ Lock.
- Alt + PrtScn (Windows 7 trở lên): chụp screenshot hộp thoại/giao diện đang được mở trên màn hình chính desktop và sao chép vào bộ nhớ máy tính.
- Windows key + PrtScn (Windows 8.1 và 10): Chụp screenshot toàn bộ màn hình chính và lưu vào đường dẫn Computer > Pictures > – Screenshots .

Tổ hợp phím dành cho trình duyệt

- Ctrl + T: Mở Tab mới.

- Ctrl + D: Mở trang bookmark.
- Ctrl + L: Highlight đường dẫn URL hiện tại. Điều này thích hợp cho việc nhập một địa chỉ mới hay sao chép đường dẫn hiện tại.
- Ctrl + Tab: Xoay chuyển giữa các Tab.
- Ctrl + Enter: thêm ‘.com” vào cuối đường dẫn URL. Ví dụ bạn nhập vào ‘google’ sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter sẽ thành google.com.

(Theo PC World)