tintuc.zShop.vn | zShop.vn | danhgia.zshop.vn deal.zShop.vn |  Rss Rss
Sản phẩm Hot sắp ra mắt
Sản phẩm Hot sắp ra mắt

Máy ảnh > Tra cứu pin sạc máy ảnh số

0:00 AM Thứ hai 19 Tháng 11 2012Tra cứu Pin&Sạc máy ảnhTên (Model)


Pin (Battery)


Sạc (Charger)


Ghi chú (Note)
*** CANON ***

CANON G12
NB-7L CB-2LZE

 CANON G11
NB-7L CB-2LZE

 CANON G10
 NB-7L CB-2LZE


 CANON G9
 NB-2L / 2LH CB-2LW

 CANON G7
 NB-2L / 2LH CB-2LW

CANON G6
BP-511A CG-580

 CANON G5
 BP-511A  CG-580

CANON G3
 BP-511A  CG-580

 CANON G2
 BP-511A  CG-580

 CANON SX30 IS
 NB-7L CB-2LZE

 CANON SX20 IS
AA AA charger

 CANON SX10 IS
 AA  AA charger

 CANON SX1 IS
 AA  AA charger

CANON SX210 IS
 NB-5L CB-2LXE

CANON SX200 IS
 NB-5L CB-2LXE

 CANON SX100 IS
 AA  AA charger

 CANON SX110 IS
 AA  AA charger

 CANON SX120 IS
 AA  AA charger

 CANON SX130 IS
 AA  AA charger

CANON E1
 AA  AA charger

CANON D10
 NB-6L CB-2LYE

 CANON S95
 NB-6L CB-2LYE

 CANON S90
 NB-6L CB-2LYE

CANON S80
 NB-2L / 2LH CB-2LW

CANON S70
NB-2L / 2LH CB-2LW

CANON S60
NB-2L / 2LH CB-2LW

CANON S50
NB-2L / 2LH CB-2LW

CANON S45
NB-2L / 2LH CB-2LW

CANON S40
 NB-2L / 2LH  CB-2LW
 
CANON IXY 50S
( IXUS 1000 HS  – SD4500 IS )
 NB-6L CB-2LYE
 
CANON IXY 30S
( IXUS 300 HS – SD4000 IS )
 NB-6L CB-2LYE
 
CANON IXY 10S
( IXUS 210 IS – SD3500 IS )
 NB-6L CB-2LYE
 
CANON IXY 200F
( IXUS 105 IS – SD1300 IS )
NB-6L CB-2LYE
 
CANON IXY 400F
( IXUS 130 IS – SD1400 IS )
NB-4L  CB-2LVE
 
CANON IXY 220 IS
( IXUS 120 IS – SD940 IS )
 NB-4L CB-2LVE
 
CANON IXY 930 IS
( IXUS 200 IS – SD980 IS )
NB-6L CB-2LYE
 
CANON IXY 510 IS
( IXUS 110 IS – SD960 IS )
 NB-4L CB-2LVE
 
CANON IXY 210 IS
( IXUS 100 IS – SD780 IS )
NB-4L CB-2LVE

CANON IXY 110 IS
( IXUS 95 IS – SD1200 IS )
NB-6L CB-2LYE
 
CANON IXY 920 IS
( IXUS 870 IS – SD880 IS )
NB-5L CB-2LXE
 
CANON IXY 910 IS
( IXUS 860 IS – SD870 IS )
NB-5L CB-2LXE

CANON IXY 900 IS
( IXUS 850 IS – SD800 IS )
NB-5L  CB-2LXE
 
CANON IXY 830 IS
( IXUS 990 IS – SD970 IS )
NB-5L  CB-2LXE
 
CANON IXY 820 IS
( IXUS 970 IS – SD890 IS )
NB-5L  CB-2LXE

CANON IXY 810 IS
( IXUS 950 IS – SD850 IS )
NB-5L  CB-2LXE

CANON IXY 800 IS
( IXUS 800 IS – SD700 IS )
NB-5L  CB-2LXE

CANON IXY 700
( IXUS 750 – SD550 )
NB-3L  CB-2LUE

CANON IXY 600
( IXUS 700 – SD500 )
 NB-3L  CB-2LUE

CANON IXY 400
( IXUS 400 – SD400 )
 NB-4L CB-2LVE
 
CANON IXY 25 IS
( IXUS 85 IS – SD770 IS )
NB-6L  CB-2LYE
 
CANON IXY 20 IS
( IXUS 80 IS – SD1100 IS )
NB-4L CB-2LVE

CANON IXY 10 IS
( IXUS 70 IS – SD1000 IS )
NB-4L CB-2LVE
 
CANON IXY 95 IS
( IXUS 90 IS – SD790 IS )
NB-5L  CB-2LXE

CANON IXY 90 IS
( IXUS 75 – SD750 )
NB-4L  CB-2LVE

CANON IXY 80 IS
( IXUS 65 – SD630 )
NB-4L  CB-2LVE

CANON IXY 70 IS
( IXUS 60 – SD600 )
 NB-4L CB-2LVE

CANON IXY 60
( IXUS 55 – SD450 )
 NB-4L  CB-2LVE

CANON IXY 55
( IXUS 50 – SD400 )
 NB-4L CB-2LVE

CANON IXY 50
( IXUS 40 – SD300 )
 NB-4L CB-2LVE

CANON IXY 40
( IXUS 30 – SD200 )
 NB-4L  CB-2LVE
( IXUS IIs – SD110 ) NB-3L CB-2LUE
 
CANON IXY 3000 IS
( IXUS 980 IS – SD990 IS )
 NB-5L CB-2LXE
 
CANON IXY 2000 IS
( IXUS 960 IS – SD950 IS )
NB-5L  CB-2LXE

CANON IXY 1000
( IXUS 900 Ti – SD900 )
NB-5L  CB-2LXE
 
CANON IXY L3
( IXUS izoom – SD30 )
 NB-4L  CB-2LVE
 
CANON IXY L4
( IXUS I7 zoom – SD40 )
 NB-4L CB-2LVE

CANON IXY Wireless
( IXUS wireless – SD430 )
 NB-4L  CB-2LVE

CANON S5 IS
AA  AA charger

CANON S3 IS
 AA  AA charger

CANON S2 IS
 AA  AA charger

 CANON A3100 IS
 NB-8L CB-2LAE

 CANON A3000 IS
 NB-8L CB-2LAE

CANON A2000 IS
 AA  AA charger

CANON A1100 IS
 AA  AA charger

CANON A1000 IS
 AA  AA charger

 CANON A495
 AA  AA charger

 CANON A490
 AA  AA charger

 CANON A480
 AA  AA charger

 CANON A470
 AA  AA charger

CANON A450
 AA  AA charger

 CANON A590 IS
 AA AA charger

 CANON A580
 AA AA charger

 CANON A570 IS
 AA AA charger

 CANON A720 IS
 AA AA charger

CANON A710 IS
 AA AA charger

CANON A700
 AA AA charger

 CANON A460
 AA  AA charger

CANON A430
 AA  AA charger

CANON A420
 AA  AA charger

CANON A410
 AA  AA charger

CANON A400
 AA  AA charger

CANON A310
 AA AA charger

CANON A300
 AA AA charger

CANON A200
 AA AA charger

CANON A560
 AA  AA charger

 CANON A550
 AA  AA charger

CANON A540
 AA  AA charger

CANON A530
 AA  AA charger

CANON A520
 AA  AA charger

CANON A510
 AA  AA charger

 CANON TX1
 NB-4L CB-2LVE

 CANON A650 IS
 AA  AA charger

 CANON A640
 AA AA charger

 CANON A630
 AA AA charger

 CANON A620
 AA AA charger

CANON A610
 AA AA charger

 CANON PRO1
BP-511A CG-580

CANON A100
 AA AA charger

 CANON A95
 AA AA charger

 CANON A90
 AA AA charger

CANON A85
 AA AA charger

CANON A75
 AA AA charger

CANON A70
 AA AA charger

CANON A60
 AA AA charger

CANON A40
 AA AA charger

CANON A30
 AA AA charger

CANON SD40
 NB-4L CB-2LVE

 CANON SD20
NB-3L  CB-2LUE

CANON SD10
NB-3L CB-2LUE

 CANON S500
 NB-1L / 1LH CB-2LSE

 CANON S410
 NB-1L / 1LH  CB-2LSE

CANON S400
NB-1L / 1LH CB-2LSE

CANON S330
 NB-1L / 1LH  CB-2LSE

CANON S300
NB-1L / 1LH CB-2LSE

 CANON S230
 NB-1L / 1LH  CB-2LSE

CANON S200
 NB-1L / 1LH  CB-2LSE

 CANON S110
 NB-1L / 1LH  CB-2LSE

 CANON S100
NB-1L / 1LH  CB-2LSE

 CANON EOS 10D
 BP-511A CG-580

 CANON EOS 20D
 BP-511A  CG-580

 CANON EOS 30D
 BP-511A CG-580

 CANON EOS 40D
 BP-511A CG-580

 CANON EOS 50D
 BP-511A CG-580

 CANON EOS 60D
 BP-511A CG-580
 
CANON EOS KISS
( REBEL – 300D )
 BP-511A CG-580
 
CANON EOS KISS N
( REBEL XT – 350D )
 NB-2LH CB-2LW
 
CANON EOS KISS X
( REBEL XTI – 400D )
 NB-2LH CB-2LW

CANON EOS KISS F
( REBEL XS – 1000D )
LP-E5 LC-E5E
 
CANON EOS KISS X2
( REBEL XSI – 450D )
 LP-E5  LC-E5E
 
CANON EOS KISS X3
( REBEL T1I – 500D )
 LP-E5 LC-E5E
 
CANON EOS KISS X4
( REBEL T2I – 550D )
 LP-E8  LC-E8E
*** NIKON ***

NIKON D7000
 EN-EL15  MH-25

 NIKON D3100
 EN-EL14  MH-24

 NIKON D3S
 EN-EL4a  MH-21

 NIKON D300S
EN-EL3e MH-18a

 NIKON D3000 
 EN-EL9a MH-23

 NIKON D5000
  EN-EL9a MH-23

 NIKON D3X
  EN-EL4a   MH-21

 NIKON D90
 EN-EL3e MH-18a

 NIKON D700
  EN-EL3e  MH-18

 NIKON D60
 EN-EL9  MH-23

 NIKON D300
 EN-EL3e MH-18a

 NIKON D3
 EN-EL4a   MH-21

 NIKON D40X
  EN-EL9  MH-23

 NIKON D40
  EN-EL9  MH-23

 NIKON D80
EN-EL3e MH-18a

 NIKON D2Xs
   EN-EL4a   MH-21

NIKON D200
 EN-EL3e MH-18a

NIKON D70S
 EN-EL3a MH-18a

NIKON D50
  EN-EL3a  MH-18a

NIKON D2Hs
   EN-EL4   MH-21

NIKON D2X
    EN-EL4   MH-21

 NIKON D70
 EN-EL3a MH-18a

 NIKON D2H
     EN-EL4  MH-21

 NIKON D100
   EN-EL3a  MH-18a

 NIKON D1X
EN-4   MH-21

 NIKON D1H
 EN-4   MH-21

 NIKON D1
EN-4  MH-21

 NIKON S8100
 EN-EL12  MH-65
 
NIKON S80
 

NIKON P7000
 
NIKON S1100pj
EN-EL12 MH-65

NIKON S5100
 

NIKON P100
 

NIKON L110
 AA AA charger
 

NIKON L22
 AA AA charger
 

NIKON L21
 AA AA charger
 

NIKON S4000
 EN-EL10 MH-63
 
NIKON S3000
 EN-EL10 MH-63
 
NIKON S8000
EN-EL12  MH-65
 
NIKON S6000
 EN-EL12  MH-65
 
NIKON S1000pj
EN-EL12  MH-65
 
NIKON S70
 EN-EL12  MH-65
 
NIKON S640
 EN-EL12 MH-65
 
NIKON S570
EN-EL10 MH-63
 
NIKON S230
EN-EL10  MH-63
 

NIKON L20
 AA AA charger
 

NIKON L19
 AA AA charger
 

NIKON S220
 EN-EL10  MH-63
 

NIKON P90
 
NIKON S620
 EN-EL12 MH-65
 

NIKON L100
AA AA charger
 
NIKON S630
 EN-EL12  MH-65
 
NIKON S610
EN-EL12  MH-65
 
NIKON S60
 EN-EL10  MH-63
 
NIKON S560
 EN-EL11 MH-64
 
NIKON S710
 EN-EL12  MH-65
 
NIKON S610c
EN-EL12  MH-65
 

NIKON P6000
 

NIKON P80
 
NIKON S52
 
NIKON S52c
 
NIKON S550
 EN-EL11  MH-64
 
NIKON S600
 EN-EL10  MH-63
 
NIKON S520
EN-EL10  MH-63
 

NIKON L16
AA  AA charger
 

NIKON L18
AA  AA charger
 

NIKON P60
 
NIKON S210
EN-EL10  MH-63
 
NIKON S510
EN-EL10  MH-63
 

NIKON P50
 

NIKON L15
 AA  AA charger
 

NIKON L14
 AA AA charger
 

NIKON P5100
 
NIKON S700
 EN-EL10 MH-63
 
NIKON S51
 
NIKON S51c
 
NIKON S200
 EN-EL10 MH-63
 
NIKON S500
EN-EL10  MH-63
 
NIKON S50
 

NIKON P5000
 

NIKON L12
AA AA charger
 

NIKON L11
 AA  AA charger
 

NIKON L10
 AA  AA charger
 
NIKON S50c
 
NIKON S10
 
NIKON S9
 
NIKON S7c
 

NIKON L6
AA  AA charger
 

NIKON L5
AA  AA charger
 

NIKON L4
 AA  AA charger
 

NIKON P3
 

NIKON P4
 

NIKON L3
 AA  AA charger
 

NIKON L2
 AA AA charger
 

NIKON S6
 
NIKON S5
 

NIKON P2
 
NIKON S4
 
NIKON S3
 

NIKON P1
 

NIKON L1
 AA  AA charger
 
NIKON S2
 
NIKON S1
 

NIKON 4600
 

NIKON 5600
 

NIKON 7900
 

NIKON 7600
 

NIKON 5900
 

NIKON 8800
 

NIKON 4800
 

NIKON 8400
 

NIKON 4100
 

NIKON 5200

NIKON 4200
 

NIKON 8700
 

NIKON 2200
 

NIKON 3200
 

NIKON 3700
 

NIKON 5400
 
NIKON 3100

NIKON SQ


NIKON 2100

NIKON 3500


NIKON 4300


NIKON 2000


NIKON 4500


NIKON 5700


NIKON 2500


NIKON 5000


NIKON 885


NIKON 995


NIKON 775


NIKON 880


NIKON 990


NIKON 800


NIKON 950


NIKON 700


NIKON 900s


NIKON 900


NIKON 600


NIKON 100

NIKON 300